PolskiAngielski
1 » Płatności2

Płatności

IV . Zasady płatności za Produkt

1. W celu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów oraz koszt dostarczenia Produktu.
 
a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-​mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy SWEET DREAMS KORNELUK KATARZYNA, ING BANK ŚLĄSKi 04 1050 1445 1000 0091 1873 6397

b) płatność wysyłkowa za pobraniem za pośrednictwem firmy kurierskiej.

c) płatność online za pośrednictwem Systemu płatności Przelewy 24.


2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www​.przelewy24​.pl/​k​o​n​t​a​k​t​/​r​e​k​l​a​m​a​cja. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

Dane osobowe Płatników korzystających z Metod Płatności Przelewy24 są przekazywane do PayPro jako administratora otrzymanych w ten sposób danych i są chronione za pomocą mechanizmów ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów.

V . Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/​zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 
2. Przesyłki z produktem, Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz usługi paczkomaty InPost.
Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.
 
3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane produkty jak najszybciej. Wysyłka produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-​5 dni roboczych od momentu:
 
a) zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.
 
4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.


VI . Zwrot zakupionego Produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Produkt bez podania przyczyny. Klient ponosi koszt zwrotu przesyłki. Klient zwraca towar, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 
2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu, zgodnie z procedurą sklepu e-dreams.pl :

a) Towar w stanie nienaruszonym jest zwracany na adres Sweet Dreams Korneluk Katarzyna, ul. Starachowicka 117, 27-215 Wąchock.

b) Do zwracanego towaru należy załączyć pisemne oświadczenie z dopiskiem "odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru" bez podawania przyczyny zwrotu.

c) Opłatę za zwrot pokrywa klient. 
 
4. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia zwracanego towaru Sprzedającemu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów.
5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Produktów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonywany jest na rachunek bankowy Klienta.
 
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 
7. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wysłanie pisemnego odstąpienia od umowy z dopiskiem "odstąpienie od umowy w  terminie 14 dni od daty otrzymania towaru" bez podawania przyczyny zwrotu.

8. Reklamacje produktów może zostać wysłana na adres: sklep@e-dreams.pl
   a) maksymalny czas dla rozpatrzenia reklamacji to 21 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. 


VIII . Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji lub składając zamówienie bez rejestracji w Sklepie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (podanych w formularzu rejestracyjnym/​zamówienia) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.
 
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym/​zamówienia. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 
3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
IX . Dane kontaktowe Sprzedawcy
We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: 27-215 Wąchock, ul. Starachowicka 117, telefonicznie pod numerem telefonu +48 780 053 001 lub za pośrednictwem adresu e- mail sklep@e-dreams.pl
X . Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 
3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta.
 
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2017 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl